Tài Xế Taxi Full HD Vietsub

Tài Xế Taxi Full HD Vietsub Tài Xế Taxi - Tài Xế Taxi (A Taxi Driver) dựa trên sự kiện có thật diễn ra vào ngày 18/5/1980, khi đang diễn ra cuộc nổi dậy ở Gwang Ju chống lại chế độ quân sự 2022-01-21 Jang Hoon