Sóng Thần Ở Haeundae Full HD Vietsub

Sóng Thần Ở Haeundae Full HD Vietsub Sóng Thần Ở Haeundae - Tiến sỹ Kim Hwi, nhà địa chấn học thuộc Viện Nghiên cứu Hải dương quốc tế phát hiện vùng biển Đông gần với Haeundae có những dấu hiệu bất 2022-01-26 Yoon Je-Kyun