Quái Vật Biển Full HD Vietsub

Quái Vật Biển Full HD Vietsub Quái Vật Biển - Trong Khu vực 7, một mỏ dầu dưới nước nằm ở phía nam đảo Jeju, Hae Jun đang làm quản lý thiết bị hàng hải trên một con tàu thăm dò dầu có tên là 2022-01-21 Kim Ji Hoon