Dancing High Full HD Vietsub

Dancing High Full HD Vietsub Dancing High - Dancing High là một gameshow âm nhạc với những màn đấu nhảy của các thí sinh từ 10 đến 19 tuổi Hàn Quốc. Dancing High cũng là chương trình đầu ti 2022-01-21